Vergoedingen

Vergoedingen

Omdat polisvoorwaarden en vergoedingen sterk aan verandering onderhevig zijn, krijgt u de meeste duidelijkheid als u zelf informeert bij uw zorgverzekeraar. Zij kunnen u precies vertellen op welke vergoeding u recht heeft. Voor een overzicht van de vergoedingen kunt u tevens de polisvoorwaarden op de website van uw zorgverzekeraar raadplegen. 

Om voor een (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking te komen, heeft u vaak een verwijzing van uw huisarts of een medisch specialist nodig.

Het Regionaal Huidcentrum is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten en staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Hiervoor gelden criteria ten aanzien van werkervaring en deskundigheid. Naast kwaliteitsbewaking is dit voor u van belang om de behandelingen vergoed te krijgen. 

Vestigingen

Oirschot De Loop 67
5688 EW Oirschot
Telefoon: 0499 378 183
info@hetregionaalhuidcentrum.nl
afspraak maken klik hier

© 2019 Het regionaal huidcentrum | van Zon Internet